اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی طب سنتی ، طب جایگزین و داروهای گیاهی

اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی طب سنتی ، طب جایگزین و داروهای گیاهی

1396/11/22

مقدم شما را در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی ، طب جایگزین و داروهای گیاهی گرامی میداریم.
مکان: تهران، شهر آفتاب 2 تا 4 اسفندماه  96
ساعات بازدید: 9 تا 17
با احترام شرکت کیمیا سبز اترک